Výsledky III. kolo „Jägermeister – bowling tour 2019“

V sobotu 23. marca, pokračoval druhým kolom štvrtý ročník “Jägermeister – bowling tour 2019”.

Turnaja sa zúčastnilo dvadsaťdva hráčov. Každý hráč odohral sedem hier systémom AMERIKA, pričom do hodnotenia sa počítalo len päť najlepších hier (dve najhoršie hry sa anulujú). Desať najlepších hráčov odohralo dve hry o najlepšie umiestnenie. V tomto treťom kole sa hralo na 41 stopovom mazaní “BNC Follow Me 2019 ” určenom pre Mirov turnaj ” BNC Follow Me 2019 “. 

Základnú časť tretieho kola vyhral Miroslav Nevím a za posledné miesto si zobral BNC bowlingovú poukážku Ernst Derek.

Najlepšou ženou tretieho kola sa stala Jana Weberová. Najvyššiu hru zahral vo finále Matej Košecký, keď zhodil 260 kolkov.

Na prvom mieste sa umiestnil Matej Košecký, druhé miesto získal Ľuboš Greguš, tretie miesto obsadila Jana Weberová a na štvrtom mieste skončil Matej Kollár.

V druhom kole sa tiež rozdávali víťazom, ale aj vylosovaným hráčom jäger venčeky a BNC bowlingové poukážky.

Hráč s najvyšším počtom venčekov bude vyhodnotený v dvanástom kole “Jägermeister – bowling tour 2019”.

Ďakujeme všetkým verným a aj novým zúčastneným hráčom aj ne hráčom za účasť a dobrú zábavu. 

Podrobnejšie výsledky nájdete tu.

Najlepšia štvorka:

Ľuboš 2. miesto, Matej 1. miesto, Jana 3. miesto, Matej 4. miesto

Najlepšia žena – Jana

Martin – prvý nepostupujúci hráč,

Miro – víťaz kvalifikácie

Derek – posledné miesto

Losovanie venčekov