Výsledky X. kolo „Jägermeister – bowling tour 2019“

V sobotu 26. októbra, pokračoval desiatym kolom štvrtý ročník “Jägermeister – bowling tour 2019”.

Turnaja sa zúčastnilo dvanásť hráčov. Každý hráč odohral sedem hier systémom AMERIKA, pričom do hodnotenia sa počítalo len päť najlepších hier (dve najhoršie hry sa anulujú). Desať najlepších hráčov odohralo dve hry o najlepšie umiestnenie.

Základnú časť desiateho kola vyhral Bohuslav Kostelecký a za posledné miesto si zobrala BNC bowlingovú poukážku Janka Gregušová.

Najvyššiu hru zahral už v kvalifikácii Dušan Miškove , keď zhodil 225 kolkov. Najlepšou ženou desiateho kola sa stala Jana Weberová.

Na prvom mieste sa umiestnil Dušan Miškove, druhé miesto získal Ľuboš Greguš, tretie miesto obsadil Bohuslav Kostelecký a na štvrtom mieste skončila Jana Weberová.

V desiatom kole sa tiež rozdávali víťazom, ale aj vylosovaným hráčom jäger venčeky a BNC bowlingové poukážky.

Hráč s najvyšším počtom venčekov bude vyhodnotený v dvanástom kole “Jägermeister – bowling tour 2019”.

smiley

Ďakujeme všetkým verným a aj novým zúčastneným hráčom aj ne hráčom za účasť a dobrú zábavu.

Výsledky tu.

 

2. miesto – Ľuboš, 1. miesto – Dušan, 3. miesto – Kosťo, 

4. miesto Jana – najlepšia žena

 

     Losovanie venčekov – Ramona, Vojtech a Jana

Kosťo – víťazka kvalifikácie, Martin – prvý nepostupúci hráč

Janka – posledné miesto