Bonaqua BBL jar 2020 – ZMENA

Bonaqua BBL jar 2020 bude pokračovať v septembri 2020. Odohraté kolá budú započítané. 

 V mesiaci Júl 2020 budú zverejnené nové termíny hracích dní.

Prajem veľa zdravia, krásne prázdniny s tréningom na september 🙂